دسته‌بندی نشده · آذر ۱۵, ۱۳۹۹ ۰

پیوست ۵: مقادیر ضریب جذب مواد و مصالح گوناگون

مقادیر ضریب جذب برخی مواد برگرفته از منابع گوناگون خارجی، برای راهنمایی در جدول پ-۵ ارائه شده است. بدیهی است اطلاعات مربوط به ضریب جذب مواد و مصالح گوناگون با هر ساختاری که در داخل فضا مورد استفاده قرار می گیرد، باید از طرف شرکت های تولیدکننده آنها ارائه شود تا طراح بتواند در تمهیداتی که برای آکوستیک داخلی به کار میبرد، از آنها بهره گیرد. لازم به یادآوری است که آزمایش های مربوط به این اطلاعات باید توسط آزمایشگاه های آکوستیک معتبر انجام شده باشد.

 

جدول پ : مقادیر ضریب جذب صدای مواد و مصالح ساختمانی

نوع جذب کننده

ضریب جذب صدا در بسامد مرکزی بندهای یک هنگامی

125

250

500

1000

2000

4000

سطوح سخت

بتن تراز شده، رنگ نشده

0.01

0.01

0.02

0.02

0.02

0.05

بتن تراز شده، رنگ شده

0.01

0.01

0.01

0.02

0.02

0.02

بتن زبر

0.02

0.03

0.03

0.03

0.04

0.07

آجری با بندکشی هم سطح

0.02

0.03

0.03

0.04

0.05

0.07

آجرکاری با بندکشی به عمق 10 میلیمتر

0.08

0.09

0.12

0.16

0.22

0.24

اندود گچی

0.02

0.03

0.03

0.04

0.05

0.05

اندود گچی، رنگ شده

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

کاشی سرامیکی

0.01

0.01

0.01

0.02

0.02

0.02

شیشه 4 میلی متری

0.30

0.20

0.10

0.07

0.05

0.02

شیشه 6 میلی متری

0.10

0.06

0.04

0.03

0.02

0.02

شیشه دوجداره

0.15

0.05

0.03

0.03

0.02

0.02

پانل ها

در چوبی توپر

0.14

0.10

0.06

0.08

0.10

0.10

صفحات گچی به ضخامت 9 میلی متر روی نوارهای چوبی،18 میلیمتر فاصله هوایی با الیاف معدنی

0.30

0.20

0.15

0.05

0.05

0.05

تخته چندلایی به ضخامت 5 میلی متر روی نوارهای چوبی، 50 میلیمتر فاصله هوایی با الیاف معدنی

0.40

0.35

0.20

0.15

0.05

0.05

صفحات گچی به ضخامت13 میلی متر روی قاب،100 میلیمتر فاصله هوایی با الیاف معدنی

0.08

0.11

0.05

0.03

0.02

0.03

صفحات گچی به ضخامت13 میلی متر روی قاب،100 میلیمتر فاصله هوایی با الیاف معدنی

0.30

0.12

0.08

0.06

0.06

0.05

دو لایه صفحه گچی به ضخامت 13 میلی متر روی قاب،50 میلیمتر فاصله هوایی با الیاف معدنی

0.15

0.10

0.06

0.04

0.04

0.05

تخته های چوبی به ضخامت 22 میلی متر به پهنای 100 میلی متر و به فواصل 10 میلی متر از یکدیگر، 500 میلی متر فاصله هوایی با الیاف معدنی

0.05

0.25

0.60

0.15

0.05

0.10

 

ادامه جدول پ : مقادیر ضریب جذب صدای مواد و مصالح ساختمانی

 

نوع جذب کننده

ضریب جذب صدا در بسامد مرکزی بندهای یک هنگامی

125

250

500

1000

2000

4000

سقف کاذب

تایل آکوستیکی به ضخامت 13 میلی متر، نصب مستقیماً روی سقف

0.10

0.25

0.70

0.85

0.70

0.60

تایل آکوستیکی به ضخامت 13 میلی متر، به صورت سقف کاذب به فاصله 500 میلی متر از سقف

0.75

0.70

0.65

0.85

0.85

0.80

سقف کاذب گچی

0.20

0.15

0.10

0.05

0.05

0.05

مواد الیافی

الیاف معدنی به ضخامت 50 میلی متر با چگالی33 kg/m3

0.15

0.60

0.90

0.90

0.90

0.85

الیاف معدنی به ضخامت 75 میلی متر با چگالی33 kg/m3

0.30

0.85

0.95

0.85

0.90

0.85

الیاف معدنی به ضخامت 100 میلی متر با چگالی33 kg/m3

0.35

0.95

1.00

0.92

0.90

0.85

الیاف معدنی به ضخامت 50 میلی متر با چگالی kg/m360

0.11

0.60

0.96

0.94

0.92

0.82

الیاف معدنی به ضخامت 75 میلی متر با چگالی kg/m360

0.34

0.95

1.00

0.82

0.87

0.86

الیاف معدنی به ضخامت 25 میلی متر، 25 میلی متر فاصله هوایی

0.10

0.40

0.70

1.00

1.00

1.00

الیاف معدنی به ضخامت 50 میلی متر، 50 میلی متر فاصله هوایی

0.50

0.70

0.90

0.90

0.90

0.80

الیاف معدنی به ضخامت 50 میلی متر با چگالی kg/m396 در پشت صفحه فلزی سوراخدار با 25 درصد سطح باز

0.20

0.35

0.65

0.85

0.90

0.80

اندود آکوستیکی به ضخامت 25 میلی متر روی دیوار سخت

0.03

0.15

0.50

0.80

0.85

0.80

اندود آکوستیکی به ضخامت 9 میلی متر روی دیوار سخت

0.02

0.08

0.30

0.60

0.80

0.90

اندود آکوستیکی به ضخامت 9 میلی متر روی تخته گچی به فاصله هوایی 75 میلی متر از دیوار

0.30

0.30

0.60

0.80

0.75

0.75

 

ادامه جدول پ : مقادیر ضریب جذب صدای مواد و مصالح ساختمانی

نوع جذب کننده

ضریب جذب صدا در بسامد مرکزی بندهای یک هنگامی

125

250

500

1000

2000

4000

کف پوش ها

موکت نازک 6 میلی متری با زیرلایه

0.03

0.09

0.20

0.54

0.70

0.72

موکت ضخیم 9 میلی متری با زیرلایه

0.08

0.09

0.30

0.60

0.75

0.80

کف چوبی (لمبه کوبی چوبی) بر روی تیرچه

0.15

0.11

0.10

0.07

0.06

0.07

کف پارکت روی زیرسازی چوبی

0.20

0.15

0.10

0.10

0.05

0.10

کف پارکت بر روی بتن

0.04

0.04

0.07

0.06

0.06

0.07

وینیل یا لینولیوم روی بتن

0.02

0.02

0.03

0.04

0.04

0.05

صندلی و شنونده

شنونده نشسته روی صندلی چوبی

0.16

0.24

0.56

0.69

0.81

0.78

صندلی با پوشش پارچه

0.49

0.66

0.80

0.88

0.82

0.70

صندلی با پوشش چرمی

0.40

0.50

0.58

0.61

0.58

0.50

مبلمان اداری (میز کار)

0.50

0.40

0.45

0.45

0.60

0.70