دسته‌بندی نشده · آذر ۱۵, ۱۳۹۹ ۰

۱-۱-۱۴ دامنه کاربرد

۱-۱-۱-۱۴: مبحث چهاردهم ـ تأسیسات مکانیکی ساختمان الزامات حداقل را که رعایت آنها الزام قانونی دارد، در مراحل طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری، تغییرات و بازرسی تأسیسات گرمائی، تعویض هوا و تهویه مطبوع و نیز تهیه و ذخیره آب گرم مصرفی در داخل ساختمان، مقرر می دارد.

۲-۱-۱-۱۴: احکام این مبحث از مقررات ملّی ساختمان، تأسیسات مندرج در (۱۴-۱-۱-۱) را با اهداف ایمنی، بهداشت، آسایش، بهره دهی مناسب و صرفه اقتصادی کنترل می کند.

۳-۱-۱-۱۴: الزامات تأسیسات ساختمانی زیر خارج از حدود الزامات این مبحث از مقررات است:

 الف) تأسیسات بهداشتی ساختمان

ب) تأسیسات آتشنشانی ساختمان

پ) لوله کشی گاز سوخت داخل ساختمان

۴-۱-۱-۱۴: پیوست های این مبحث منحصراً برای اطلاع و راهنمایی است و نباید مشمول الزام قانونی تلقی شوند.