دسته‌بندی نشده · آذر ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۱-۴ تغییر مقررات

۱۴-۱-۴-۱: اگر بخشی از مقررات این مبحث تغییر کند، موجب بی اعتبار شدن بخش های دیگر آن نمی شود.