دسته‌بندی نشده · آذر ۱۷, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۵-۲ الزامات تخلیه مکانیکی هوا

۱۴-۵-۲-۱ کلیات

الف) سیستم تخلیه مکانیکی هوا باید قدرت تخلیه هوا از هر یک از فضاهای ساختمان را به میزان مقرر در این بخش از مقررات، داشته باشد. هوای تخلیه شده باید با هوای ورودی از بیرون جبران شود.

۱) چنانچه مقدار هوایی که به طور مکانیکی تخلیه می شود از مقدار هوایی که به طور مکانیکی وارد فضا می شود بیشتر باشد، باید ورود هوای اضافی از بیرون یا از فضاهای مجاور، به طور طبیعی یا مکانیکی، پیش بینی شود.

 ۲) اگر مقدار هوایی که به طور مکانیکی تخلیه می شود از مقدار هوایی که به طور مکانیکی وارد فضا می شود کمتر باشد، باید برای خروج هوای اضافی به خارج از ساختمان، به طور طبیعی یا مکانیکی، پیش بینی لازم به عمل آید به شیوهای که هوای آلوده وارد فضاهای دیگر ساختمان نشود.

 ب) سیستم تخلیه مکانیکی هوا باید در موارد ضرورتِ تخلیه هوا به کار افتد؛ کارکرد سیستم در مواقع دیگر الزامی نیست.

پ) دهانه ورود هوای آلوده هر فضا به سیستم تخلیه مکانیکی هوا باید در جایی از آن فضا قرارگیرد که تراکم آلاینده ها در آن، بیشتر از قسمت های دیگر است.

۱۴-۵-۲-۲ دستگاه های با سوخت جامد، مایع یا گاز

الف) فضای نصب دستگاه های با سوخت جامد، مایع یا گاز، که محل انتشار بو، دود، گاز، بخار و دیگر ذرات معلق در هوا است، باید چنان طراحی و ساخته شود که از نفوذ این آلاینده ها به دیگر فضاهای در اشغال و تصرف ساختمان، جلوگیری شود.

۱۴-۵-۲-۳ اتاق پروژکتور فیلم و تصویر

الف) هوای اتاق پروژکتور فیلم و تصویر باید به طور مکانیکی تخلیه شود.

ب) اگر دستگاه پروژکتور به سیستم تخلیه هوا مجهز باشد، خروجی هوا باید مستقیماً به سیستم تخلیه مکانیکی هوا متصل شود. مقدار تخلیه هوا باید طبق دستورالعمل سازنده دستگاه باشد.

پ) اگر دستگاه پروژکتور فاقد سیستم تخلیه هوا است، میزان تخلیه هوا باید دست کم به مقدار 100 لیتر در ثانیه برای هر لامپ باشد. در لامپ های نوع “گزنون” این مقدار باید دست کم 150 لیتر در ثانیه برای هر لامپ باشد، به طوری که دمای محفظه لامپ از 54 درجه سلسیوس بالاتر نرود.

۱۴-۵-۲-۴ سالن خشکشویی

الف) هوای فضای استقرار ماشین خشکشویی باید به طور مکانیکی تخلیه شود.

 ب) در سالن خشکشویی، مقدار تخلیه هوا باید دست کم 5 لیتر در ثانیه بر مترمربع مساحت کف سالن باشد.

پ) سیستم تخلیه هوا باید به کنترل خودکار مجهز باشد تا در هنگام کارکردن ماشین، این سیستم هم به طور خودکار فعال شود.

ت) سیستم تخلیه هوا باید قدرت ایجاد جریان هوایی با سرعت دست کم 0.5 متر بر ثانیه را در جلو در بارگیری ماشین داشته باشد.

۱۴-۵-۲-۵ تخلیه هوای ماشین رخت خشک کن

الف) هوای این ماشین باید با رعایت دستورالعمل کارخانه سازنده تخلیه شود.

 

ب) سیستم تخلیه هوای این ماشین باید از هر سیستم تخلیه هوای دیگر ساختمان جدا و مستقل باشد و بتواند هوای خروجی از ماشین را به خارج از ساختمان منتقل کند. موتور هواکش این سیستم باید در خارج از مسیر جریان هوا نصب شود.

پ) کانال تخلیه هوا باید از ورق فولادی گالوانیزه، ورق فولادی زنگ ناپذیر یا ورق آلومینیومی ساخته شود. سطوح داخلی کانال باید کاملاً صاف باشد و در زیر قطعات قائم آن، دریچه بازدید تعبیه شود.

۱) کانال تخلیه هوای خروجی ساختمان باید مجهز به دمپر جلوگیری از جریان معکوس باشد.

 ۲) دهانه خروجی هوا از کانال تخلیه نباید توری داشته باشد.

۳) نصب دمپر آتش، دمپر دود و هر دمپر دیگر، که ممکن است سبب قطع جریان هوا شود، در کانال تخلیه مکانیکی هوا مجاز نیست.

۴) فاصله کانال تخلیه هوا از مواد سوختنی باید دست کم 150 میلی متر باشد.

 ت) اگر مقدار تخلیه هوای ماشین رخت خشک کن بیش از 100 لیتر در ثانیه باشد، باید برای آن هوای ورودی پیش بینی شود. اگر ماشین در اتاق بسته ای قرار داشته باشد، باید روی درب یا دیوار اتاق، دریچه ورودی هوا به اندازه دست کم 000،65 میلی متر مربع، تعبیه شود.

۱۴-۵-۲-۶ فضای نگهداری باتری

الف) فضای نگهداری و شارژ باتریهای سربی اسیدی اتمسفریک، نیکل کادمیوم اتمسفریک و سربی اسیدی بسته مجهز به شیر اطمینان، یا باید دارای سیستم تخلیه هوای مکانیکی خودکار باشد، تا در بدترین شرایط شارژ سریع و هم زمان همه باتریها، از غلظت بیش از یک درصد گاز ئیدروژن در کل حجم فضا، جلوگیری کند و یا باید دارای سیستم تخلیه هوای پیوسته، به میزان دست کم 5 لیتر در ثانیه بر مترمربع (یک فوت مکعب در دقیقه بر فوت مربع) مساحت کف فضا باشد.

۱) در فضای نگهداری باتریهای از نوع یون لیتیوم، ایجاد سیستم تخلیه مکانیکی هوا الزامی نیست.

۱۴-۵-۲-۷ هوای فضاهایی مانند پارکینگ عمومی بسته، رختکن، توالت، حمام و محل کشیدن سیگار باید به میزان مقرر شده در » (۱۴-۴) تعویض هوا« به طور مکانیکی تخلیه گردد.