دسته‌بندی نشده · آذر ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۸-۱۱ آب گرم کن گازی فوری بدون مخزن ذخیره

۱۴-۸-۱۱-۱: آب گرم کن گازسوز فوری باید با رعایت الزامات مندرج در استاندارد ملّی 1828 و تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی 1828-2، طراحی و ساخته و دارای علامت استاندارد باشد.

۱۴-۸-۱۱-۲: آب گرم کن گازی فوری باید طبق دستورالعمل کارخانه سازنده و با رعایت استانداردهای ” شرکت ملی گاز ایران” نصب شود.

۱۴-۸-۱۱-۳: ظرفیت آب گرم کن برای واحدهای مسکونی یک و دو خوابه باید دست کم 12 لیتر در دقیقه و سه خوابه و بیشتر دست کم 19 لیتر در دقیقه باشد.

۱۴-۸-۱۱-۴: آب گرم کن باید به کنترل کننده دما، شیر خودکار کنترل جریان گاز، و سیستم جرقهزن و نظارت بر شعله مطابق استاندارد ملی 1828، مجهز باشد.