دسته‌بندی نشده · آذر ۲۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۹-۵ تأمین مکانیکی هوای احتراق

۱۴-۹-۵-۱ کلیات

الف) برای فضایی که در آن دستگاه های با سوخت مایع و گاز نصب شده است، ممکن است هوای احتراق با یک سیستم مکانیکی مستقل تأمین شود.

۱) سیستم مکانیکی تأمین هوای احتراق باید به یک دستگاه پشتیبان با ظرفیت مشابه مجهز باشد.

۲) برای تأمین هوای احتراق، استفاده از سیستم تهویه مطبوع یا تعویض هوای مکانیکی ساختمان، مجاز نیست.

۱۴-۹-۵-۲ مقدار هوای احتراق

الف) مقدار هوایی که با سیستم تأمین مکانیکی هوای احتراق به فضای محل نصب دستگاه های با سوخت مایع یا گاز فرستاده می شود باید، دست کم برابر یک مترمکعب در ساعت برای هر 355 کیلوکالری در ساعت (یک فوت مکعب در دقیقه برای هر 2400 بی تی یو در ساعت) انرژی معادل سوخت ورودی به دستگاه ها، باشد.

۱۴-۹-۵-۳ : سیستم تأمین مکانیکی هوای احتراق و مشعل هر یک از دستگاه ها باید به هم وابسته و مرتبط باشند به طوری که اگر سیستم تأمین مکانیکی هوا از کار بیفتد، مشعل نیز به طور خودکار خاموش شود.