دسته‌بندی نشده · آذر ۲۵, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۱۱-۷ دودکش شومینه

۱۴-۱۱-۷-۱: دودکش شومینه با مصالح بنائی باید با رعایت الزامات «(۱۴-۱۱-۶) دودکش قائم با مصالح بنائی»، ساخته و نصب شود.

۱۴-۱۱-۷-۲: دودکش شومینه فلزی باید با رعایت الزامات «(۱۴-۱۱-۵) دودکش قائم فلزی»، ساخته و نصب شود.

۱۴-۱۱-۷-۳: محدودیت های نصب شومینه باید با رعایت الزامات «(۱۷-۷-۳-۲) شومینه» از» مبحث هفدهم- لوله کشی گاز طبیعی«، اعمال شود.