دسته‌بندی نشده · دی ۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۲-۳ ساختمانهای عمومی

این گروه شامل انواع گوناگون ساختمانهایی است که در آنها خدمات عمومی ارایه میشود و به وسیله عموم مردم مورد مراجعه و استفاده قرار میگیرد.

خصوصیت عمده و مشترک در اغلب ساختمانهای عمومی حضور همزمان عده زیادی به حالت تجمع یا پراکنده در فضاهای داخلی این ساختمانها است. معمولاً ساختمانهای عمومی راههای خروجی عادی یا اضطراری معدودی دارند.

حضور افراد در این ساختمانها ممکن است کوتاه مدت بوده و یا مدت طولانی ادامه پیدا کند، ولی به هر حال کاربران ساختمانها معمولاً فرصت آشنایی کافی با جزییات داخلی ساختمان را پیدا نمیکنند.

 برخی از ساختمانهای عمومی توسط خردسالان، بیماران و سالمندان مورد استفاده قرار میگیرد.

 مجموعه خصوصیات فوق و عوامل متعدد دیگری که در مورد انواع ساختمانها متفاوت هستند، ایجاب مینماید که در ساختمانهای عمومی ضرایب ایمنی بالاتری در مقابل خطرات ناشی از اتفاقات غیرمترقبه یا استفاده نادرست از گاز طبیعی اعمال گردد. از جمله با توجه به خطرات اصلی مترتب بر کاربرد غلط گاز طبیعی مانند آتشسوزی، انفجار، گاززدگی و یا انواع حوادثی که ممکن است در ساختمانهای عمومی روی دهد و منجر به آسیب رساندن به سیستم لوله کشی گاز ساختمان گردد و همچنین مواردی که حاضرین در ساختمان مجبور به فرار دسته جمعی و هجوم به طرف راههای خروج میگردند، مشاورین ذیربط موظف میباشند کلیه احتمالات فوق را مدنظر قرار داده و علاوه بر مندرجات این بخش، در صورت ضرورت سایر شرایط ویژه ساختمان را نیز در ارتباط با خطرات گاز بررسی نمایند.