دسته‌بندی نشده · دی ۲, ۱۳۹۹ ۰

۹-۱-۱ هدف

هدف این مبحث ارائه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آنها شرایط ایمنی، قابلیت بهره برداری و پایایی ساختمان های موضوع این مبحث فراهم شود.