دسته‌بندی نشده · دی ۲, ۱۳۹۹ ۰

۹-۳-۱کلیات

مصالح مصرفی اصلی بتن عبارتند از سیمان، سنگدانه درشت یا مصالح سنگی درشت دانه (شن)، سنگدانه ریز یا مصالح سنگی ریزدانه (ماسه) و آب. علاوه بر این مصالح، مواد اصلاح کننده خواص بتن، یعنی مواد افزودنی، پوزولان ها و مواد شبه سیمانی، نیز می توانند در بتن استفاده شوند.