دسته‌بندی نشده · دی ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۳-۲ ممنوعیت نصب وسایل گازسوز گرمایشی

نصب وسایل گازسوز گرمایشی (انواع بخاری، آب گرمکن و پکیج) در فضاهای داخلی ساختمانهای عمومی و خاص ممنوع است، مگر آنکه هوای مورد نیاز احتراق آنها از فضای خارج از ساختمان تأمین شود. این ممنوعیت شامل موارد زیر بوده ولی محدود به آنها نمی باشد:

 ۱۷-۳-۲-۱: اتاقها، سالنها، دفاتر، کلاسها در کلیه ساختمانهای عمومی و خاص.

 ۱۷-۳-۲-۲: کلیه فضاهای داخلی اصلی و وابسته در مهدکودکها، کودکستانها، خانه های سالمندان و محلهای نگهداری معلولین جسمی و روانی.

 ۱۷-۳-۲-۳: فضاهای وابسته و جانبی در محلهای تجمع مانند دفاتر کار مسئولین، اتاق پروژکتور نمایش فیلم، بوفه در سینماها و محلهای مشابه.

 ۱۷-۳-۲-۴: دفاتر کار، بایگانی، بوفه ها و غذاخوریها، آزمایشگاهها، اتاقهای نگهبانی و آسایشگاههای نگهبانها، مهمانسراها در دانشگاهها و مدارس.

 ۱۷-۳-۲-۵: انبارهای محل نگهداری مواد قابل اشتعال، کارگاههای محل کار با مواد قابل اشتعال، کارگاههای رنگ، کارگاههای نجاری، خشکشوییها و محلهای مشابه.

 ۱۷-۳-۲-۶: انبارهای محل نگهداری دارو و مواد شیمیایی، رختشویخانه ها، انبارهای البسه و ملحفه در بیمارستانها، هتلها، خوابگاهها و محلهای مشابه.