دسته‌بندی نشده · دی ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۳-۴ الزامات نصب تجهیزات ایمنی

۱۷-۳-۴-۱: نصب شیر خودکار قطع گاز حساس در مقابل زلزله و شیر قطع جریان گاز اضافی در ابتدای لوله کشی گاز ساختمانهای خاص الزامی است.

 ۱۷-۳-۴-۲: نصب دستگاه اعلام خطر نشت گاز در موتورخانه های ساختمانهای عمومی و خاص الزامی است.

 ۱۷-۳-۴-۳: تجهیزات ذکرشده در بندهای ۱۷-۳-۴-۱ و ۲ باید با استاندارد ملی یا استانداردهای معتبر بین المللی مطابقت داشته باشند.