دسته‌بندی نشده · دی ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۳-۷ انتخاب مسیر دودکش وسایل گازسوز

۱۷-۳-۷-۱: در انتخاب مسیر عبور دودکشها باید احتمال نفوذ گازهای سمی حاصل از احتراق به فضاهای مجاور دیوارهای محل عبور دودکشها، مورد توجه قرار گیرد و پیش بینیهای لازم برای جلوگیری از این خطر در هنگام طراحی دودکشها به عمل آید.

 ۱۷-۳-۷-۲: در صورت استفاده از دودکش مشترک، لازم است طراحی دودکشهای مشترک، اجرا و آزمایشهای نهایی آنها و همچنین کلیه موارد مرتبط با دودکشهای مشترک توسط افراد ذیصلاح و براساس اصول مهندسی و این مقررات انجام و کنترل گردد.