دسته‌بندی نشده · دی ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۳-۸ سایر موارد

در گرمابه های عمومی باید با دودبند کردن مسیر دود (از جمله گربه روها) و همچنین کف نمره ها از نفوذ احتمالی گازهای حاصل از احتراق به فضای داخلی گرمابه ها پیشگیری گردد. قبل از بهره برداری، دودبند بودن این مسیرها باید مورد آزمایش قرار گیرد.