دسته‌بندی نشده · دی ۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۵-۳ لوله کشی روکار

لوله کشی گاز وقتی روکار یا در دسترس است که دسترسی به آن مستقیم باشد و نیازی به باز کردن، برداشتن و یا جابجا کردن هیچ مانعی نباشد.

۱۷-۵-۳-۱: برای اجرای لوله کشی روکار باید از جوشکاری برقی با دستگاه از نوع رکتیفایر یا دینام جوش (برق مستقیم یا DC) استفاده شود.

۱۷-۵-۳-۲: در لوله کشی روکار برای حفاظت لوله و اتصالات به روش رنگ آمیزی طبق (بند ۱۷-۵-۵-۱) عمل شود.

۱۷-۵-۳-۳: استفاده از اتصالات دنده ای مجاز نیست. چنانچه در قسمتی از لوله کشی داخلی، استفاده از اتصالات دنده ای حداکثر تا قطر 50 میلیمتر (2 اینچ) به تشخیص مهندس ناظر اجتناب ناپذیر باشد، رعایت جدول ۱۷-۴-۵-۴ و استاندارد ملی ۱۷۹۸ الزامی است.

جدول ۱۷-۵-۳-۳: حداکثر فاصله اتکای لوله های فولادی

قطر اسمی لوله (اینچ)

1/2

3/4 1

1/4 1 یا بزرگتر

کلیه اندازه ها

وضعیت لوله

افقی

افقی

افقی

قائم

حداکثر فاصله اتکا (متر)

2

2.5

3

2