دسته‌بندی نشده · دی ۶, ۱۳۹۹ ۰

۱-۵-۱۷ کلیات

۱-۱-۵-۱۷ انشعابهای فرعی

تمام انشعابهای فرعی باید با استفاده از اتصالات استاندارد گرفته شود.

 ۲-۱-۵-۱۷ محفظه تجمع ذرات داخلی لوله

 در مواردی که طول لوله بالارونده 15 متر یا بیشتر (ساختمانهای 5 طبقه یا بیشتر) باشد، باید در پایینترین قسمت آن یک سه راهی نصب شود که طول قسمت پایین آن حداقل 15 سانتیمتر باشد تا ذرات داخل لوله در این محفظه جمع شده و باعث مسدود شدن مسیر نگردد. دهانه زیر این سه راهی باید با درپوش از نوع جوشی مسدود شود.

 ۴-۱-۵-۱۷ خم کردن لوله

 برای تغییر دادن مسیر مستقیم لوله های فولادی باید از اتصالات مناسب و استاندارد استفاده نمود، در صورتی که خم کردن لوله در محل نصب اجتنابناپذیر باشد، رعایت شرایط زیر الزامی است:

الف) خم کردن لوله فقط باید با استفاده از دستگاه لوله خم کن انجام شود.

ب) خمیدگی لوله باید کاملاً صاف و عاری از هرگونه چین خوردگی، ترک خوردگی و یا سایر معایب مکانیکی باشد.

پ) خط جوش طولی در لوله های درزدار در محل خم باید روی یکی از سطوح جانبی خم و هر چه نزدیکتر به خط میانی این سطح قرار گیرد به طوری که کمترین تنش کششی و فشاری به آن وارد شود.

ت) قوس خمیدگی لوله نباید بیشتر از 90 درجه باشد.

 ث) شعاع انحنای قسمت داخلی خمیدگی نباید کمتر از 6 برابر قطر خارجی لوله باشد.

ج) در قسمتی از لوله که خم میشود، نه تنها نباید هیچگونه خط جوش محیطی وجود داشته باشد، بلکه وسط خمیدگی لوله باید از نزدیکترین نقطه اتصال آن لوله به لوله یا اتصال دیگر حداقل 20 برابر قطر اسمی لوله فاصله داشته باشد.