دسته‌بندی نشده · دی ۷, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۵-۵ عایقکاری لوله ها (پوشش لوله ها)

۱۷-۵-۵-۱ عایقکاری لوله های روکار

لوله هایی که روکار نصب میشوند باید ابتدا چربی زدایی و زنگ زدایی گردیده و سپس با یک لایه ضدزنگ و یک لایه رنگ روغنی، رنگ آمیزی شوند.

۱۷-۵-۵-۲ عایقکاری لوله های توکار

 لوله هایی که توکار نصب میشوند ابتدا باید چربی زدایی و زنگ زدایی شده و سپس با رعایت مراحل زیر نوارپیچی شوند:

 الف) قبل از اقدام به نوارپیچی باید سطح لوله پرایمر زده شود. پرایمر قبل از مصرف باید در ظرف کاملاً هم زده شود و پس از پایان پرایمرزنی نیز درب آن محکم بسته شود.

ب) پرایمرزنی در هوای بارانی، مه سنگین، در گرد و غبار و یا در شرایطی که دمای محیط پایینتر از +5 درجه سانتیگراد باشد مجاز نیست.

 پ) پس از خشک شدن پرایمر (تا حدی که اگر به آهستگی به آن انگشت زده شود، اثر انگشت بر روی آن نماند)، باید نوارپیچی با روی همپیچی 50 درصد انجام شود. به این ترتیب که هر دور نوار 50 درصد عرض دور قبلی را بپوشاند.

 ت) نوارپیچی باید با زاویه و با کشش دست یکنواخت انجام شود به طوری که در هنگام نوارپیچی بیش از 0.5 درصد از عرض نوار کاسته نشود.

ث) در صورتیکه حلقه نوار در هنگام نوارپیچی به پایان برسد، نوار جدید باید حداقل یک دور بر روی نوار قبلی پیچیده شود.

ج) در محل اتمام نوارپیچی باید نوار سه دور روی هم پیچیده شود.

 چ) در صورتیکه نوارپیچی لوله ها قبل از جوشکاری انجام شده باشد، باید نوارپیچی سرجوشها و اتصالات به وسیله نوار نرم مخصوص سر جوشها و اتصالات انجام شود.

 ح) در صورت عبور لوله از نقاط مرطوب و یا عبور از نقاطی که در تماس با آب قرار میگیرد، باید نوارپیچی با یک لایه اضافه انجام شده و جمعاً دو لایه نوارپیچی با روی همپیچی 50 درصد صورت گیرد.

۱۷-۵-۵-۳ تعمیر عایقکاری

 در صورت وارد آمدن صدمه به نوارپیچی باید نوار قسمت آسیب دیده به صورت دورتادور از لوله باز گردد. سپس سطح لوله به اضافه حداقل 5 سانتیمتر از هر طرف تمیز و پرایمر زده شده و مجدداً نوارپیچی گردد.