دسته‌بندی نشده · دی ۸, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۶-۲ آزمایش مقاومت لوله و عدم نشت گاز

قبل از اینکه لوله کشی گاز داخل ساختمان به تجهیزات گازسوز متصل شود و مورد استفاده قرار گیرد، باید برای اطمینان از استحکام و عدم نشت لوله ها آن را با دقت آزمایش نمود، در صورتیکه قسمتی از لوله پوشانده شده و یا در داخل کانال غیر قابل دسترسی قرار گیرد آزمایش فوق باید قبل از پوشانیدن لوله انجام شود. برای انجام این آزمایش باید از هوا (یا نیتروژن) استفاده نمود.

نحوه و مراحل آزمایش به شرح زیر است:

 الف) آزمایش استحکام یا مقاومت

 در این آزمایش لوله کشی با فشار حدود 2 بار (30 پوند بر اینچ مربع) به مدت یک ساعت از نظر استحکام و نگه داشتن فشار کنترل شود و در صورت نتیجه مثبت مرحله بعدی یعنی آزمایش نشت انجام گیرد.

 ب) آزمایش نشت

 مدت این آزمایش 24 ساعت می باشد. فشار آزمایش باید 0.7 بار (10پوند بر اینچ مربع) باشد و برای این آزمایش باید از فشارسنجی که دامنه کاری آن (0-15) پوند بر اینچ مربع و یا (0-1) بار مدرج شده باشد، استفاده نمود که بتواند افت فشارهای جزیی را که در اثر وجود نشت در لوله کشی به وجود می آید، نشان دهد. در این آزمایش باید طی مدت 24 ساعت هیچگونه افت فشاری در سیستم لوله کشی مشاهده نشود.