دسته‌بندی نشده · دی ۸, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۶-۶ اقدامات لازم در صورت وجود نشت گاز

اگر به وسیله روشهای فوق وجود نشتی گاز مشاهده گردد، باید تمام وسایل گازسوز و مجاری خروجی مربوط به این سیستم را آزمایش نمود، در صورتیکه اطمینان حاصل شود که کلیه شیرها بسته است و هیچ یک از این تجهیزات نشت نمیکند، معلوم خواهد شد که نشت گاز در سیستم لوله کشی می باشد. در این شرایط باید شیر اصلی گاز را بست و پس از پیدا کردن محل نشت گاز تعمیرات لازم را برای برطرف کردن آن انجام داد. سپس آزمایشهای مذکور در بخش ۱۷-۶-۵ را تکرار نمود.

توجه: برای پیدا کردن محل نشتی گاز، هرگز از شعله استفاده نشود، برای این کار باید از مایع کف کننده مانند صابون و یا مایع ظرفشویی استفاده کرد.