دسته‌بندی نشده · دی ۸, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۷-۳ محدودیتهای نصب وسایل گازسوز

۱۷-۷-۳-۱ چراغ روشنایی

الف)در هر واحد مسکونی نصب بیش از یک چراغ روشنایی ممنوع است.

ب) نصب چراغ روشنایی در محلهای زیر مجاز نیست:

– اتاق خواب

 – روبروی دریچه کولر

 – در فاصله کمتر از یک متر از پنجره، دیوار مجاور و پرده

 – در صورت وجود سقف یا دیوار چوبی در ساختمان

– در محلهایی که ارتفاع سقف از 250 سانتیمتر کمتر است.

۱۷-۷-۳-۲ شومینه

الف) نصب شومینه در اتاق خواب مجاز نیست.

 ب) نصب شومینه به عنوان تنها وسیله گرمایش در هال و پذیرایی ممنوع است.

پ) نصب شومینه بدون سیستم محافظ شعله (ترموکوپل) ممنوع است.

۱۷-۷-۳-۳ بخاری دیواری

 نصب بخاری دیواری در اتاق خواب مجاز نیست.

۱۷-۷-۳-۴ پلوپز

الف)نصب پلوپز در طبقات زیرزمین و مکانهایی که دارای تهویه کافی بر اساس این مقررات نیستند، ممنوع است.

ب) پلوپز باید ترجیحاً در فضای باز مانند حیاط، حیاط خلوت و یا تراس استفاده گردد.

 پ) استفاده از پلوپز به عنوان وسیله گرمایش ممنوع است.

۱۷-۷-۳-۵ بخاریهای گازسوز بدون دودکش

 محدودیتهای نصب این نوع بخاریها مطابق با شرایط مندرج در مبحث چهاردهم می باشد.