دسته‌بندی نشده · دی ۸, ۱۳۹۹ ۰

۹-۵-۲ مبانی تعیین نسبت های اختلاط بتن

۹-۵-۲-۱: تعیین نسبت های اختلاط بتن باید به گونه ای باشد که شرایط زیر را برآورده سازد:

۹-۵-۲-۱-۱: کارایی و روانی بتن به اندازه کافی باشد تا بتن بتواند به سهولت در قالب ها ریخته شود و به خوبی میلگردها را در بر گیرد بدون اینکه جدایی دانه ها یا آب انداختن زیاد روی دهد.

۹-۵-۲-۱-۲: ملزومات پایایی بتن برای شرایط محیطی مختلف باید مطابق مندرجات فصل ششم باشد.

۹-۵-۲-۱-۳: مقاومت متوسط هدف و مقاومت مشخصه بتن تأمین شود.

۹-۵-۲-۲: نسبت های اختلاط مواد تشکیل دهنده بتن بر اساس تجارب کارگاهی و استفاده از مخلوط های آزمایشی در آزمایشگاه مبتنی بر روش های متداول با مصالح مصرفی کارگاه تعیین می شوند.