دسته‌بندی نشده · دی ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۸-۴ نکات ضروری برای طراحی و اجرای دودکشها

۱۷-۸-۴-۱: هر مصرف کننده درونسوز مانند بخاری، آبگرمکن و غیره باید دارای دودکش مناسب و لوله رابط مستقل باشد.

۱۷-۸-۴-۲: لوله رابط و اتصالات آن در دودکشهای مشترک باید از نوع فلزی باشد.

۱۷-۸-۴-۳: اتصال لوله های رابط دودکش مشترک فقط باید با استفاده از سه راهی اتصال پیش ساخته انجام شود. اتخاذ روشهای دیگر برای گرفتن انشعاب مجاز نیست.

۱۷-۸-۴-۴: برای تعیین قطر دودکش و لوله رابط فلزی پیش ساخته برای بیش از یک دستگاه گازسوز در یک طبقه از جدول ۱۷-۸-۲-الف و ب استفاده شود.

۱۷-۸-۴-۵: به منظور تعیین قطر دودکشهای تک جداره فلزی یا پیش ساخته سیمانی برای بیش از یک دستگاه گازسوز در یک طبقه از جدول ۱۷-۸-۱ استفاده شود.

۱۷-۸-۴-۶: شیر مصرف کننده باید در محلی که دودکش وجود دارد یا نصب آن امکانپذیر است، نصب گردد.

۱۷-۸-۴-۷: حداکثر طول لوله رابط باید 0.45 متر برای هر 2.5 سانتیمتر قطر لوله رابط باشد. در صورتیکه طول لوله رابط از 0.45 متر برای هر 2.5 سانتیمتر قطر بیشتر باشد، باید از طریق افزایش قطر یا ارتفاع لوله رابط و یا ارتفاع کل دودکش ظرفیت مورد نظر تأمین گردد.

۱۷-۸-۴-۸: در صورت نصب دو دستگاه گازسوز در یک طبقه، دودکش مشترک باید نزدیکتر و یا مستقیماً روی دستگاه گازسوز کوچکتر قرار گیرد.

جدول ۱۷-۸-۳-الف: حداقل ضخامت ورق لوله رابط دودکش

قطر لوله رابط دودکش

ضخامت ورق فولادی گالوانیزه

سانتیمتر

اینچ

میلیمتر

اینچ

تا 12

تا 5

0.6

0.022

13 تا 22

6 تا 9

0.7

0.028

23 تا 40

10 تا 16

0.9

0.034

بزرگتر

بزرگتر

1.5

0.064

 

جدول ۱۷-۸-۳-ب: ضخامت ورق دودکش قائم فلزی

سطح مقطع دودکش (سانتیمتر مربع)

حداقل ضخامت ورق دودکش (میلیمتر)

تا 995

1.5

996 تا 1290

2

1291 تا 1640

2.5

بزرگتر از 1640

3.5

 

۱۷-۸-۴-۱۳: استفاده از لوله های قابل انعطاف (خرطومی یا آکاردئونی) به عنوان دودکش ممنوع است.

 ۱۷-۸-۴-۱۴: مقادیر «حداکثر ظرفیت حرارتی وسایل گازسوز» مندرج در جدولهای این بخش برمبنای نصب دو زانویی 90 درجه در لوله های رابط ارایه گردیده اند. به ازای اضافه شدن هر زانویی 90 درجه (و یا معادل آن) ده درصد از ظرفیت حرارتی دودکش مندرج در جدول کاسته خواهد شد.

۱۷-۸-۴-۱۵: درون یابی در مقادیر جدولهای این بخش مجاز است، ولی برون یابی مجاز نیست.

۱۷-۸-۴-۱۶: حداقل فاصله کلاهک دودکش با کولرهای آبی و دریچه های تأمین هوای ساختمان باید 3 متر در نظر گرفته شود.

۱۷-۸-۴-۱۷: حداقل قطر دودکشهای وسایل گازسوز 10 سانتیمتر می باشد و چنانچه محاسبات کمتر از قطر مذکور باشد حداقل همان 10 سانتیمتر باید رعایت شود.

۱۷-۸-۴-۱۸: در دودکشهای مشترک میتوان حداکثر قطر محاسبه شده دودکش را از ابتدا تا انتها یکسان در نظر گرفت.