دسته‌بندی نشده · دی ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۹-۴ تعمیر سیستم لوله کشی گاز ساختمان

۱۷-۹-۴-۱: هرگونه تعمیر در سیستم لوله کشی گاز ساختمان باید توسط افراد و یا شرکتهای مجاز با رعایت این مقررات انجام گیرد.

۱۷-۹-۴-۲: قبل از هرگونه تعمیر باید گاز موجود در لوله به فضای مناسب و باز تخلیه شود. تخلیه گاز در محفظه احتراق دیگهای حرارت مرکزی یا از طریق لوازم گازسوز مجاز نمی باشد.

۱۷-۹-۴-۳: در صورت قطع اتصال لوازم گازسوز از سیستم لوله کشی گاز، شیر مربوطه باید با درپوش مناسب مسدود و سپس مورد آزمایش نشتی قرار گیرد.

۱۷-۹-۴-۴: هرگونه کنده کاری و انجام تعمیرات لوله گاز توکار، جهت جلوگیری از آسیب به پوشش خارجی لوله، باید در حداقل زمان ممکن انجام شود.

۱۷-۹-۴-۵: در هنگام انجام تعمیرات لوله کشی گاز ساختمان، نباید هیچگونه تنش و بار اضافه بیش از حد مجاز به لوله وارد شود.

۱۷-۹-۴-۶ حفاظت لوله کشی گاز

 اگر محل قرارگیری لوله گاز به نحوی باشد که باربر آن وارد شود (لوله هایی که از دیوار و سقف و کف ساختمان عبور میکنند) باید در برابر بارهای وارده محافظت شوند.

۱۷-۹-۴-۷: اگر شبکه لوله کشی گاز ساختمان در اثر صدمات مکانیکی یا علل دیگر دچار آسیب شود، صاحب ساختمان یا نماینده قانونی او باید از طریق افراد حقیقی و یا حقوقی ذیصلاح برای رفع اشکال پیش آمده اقدام نماید.

۱۷-۹-۴-۸: در صورتی که آسیب وارده به لوله کشی گاز وضع خطرناکی را ایجاد نماید، باید بلافاصله توسط صاحب ساختمان یا نماینده قانونی او، گاز از طریق شیر اصلی ساختمان قطع و اقدامات بعدی برای رفع اشکال پیش آمده فوراً انجام شود. در موارد اضطراری بستن شیر روی علمک مجاز می باشد.

۱۷-۹-۴-۹: در صورت بروز صدمه به نحوی که مفاد بندهای ۱۷-۹-۴-۷ و ۸ قابل انجام نباشد، صاحب ساختمان یا نماینده قانونی او باید فوراً اداره گاز ناحیه را مطلع، و تا زمان قطع کامل گاز، ایمنی داخل و خارج ساختمان را کنترل نماید.

۱۷-۹-۴-۱۰: هر قسمت ساختمان که بر اثر بریدن، شکافتن یا سوراخ کردن به منظور اجرای شبکه لوله کشی گاز ساختمان، ضعیف شود و یا آسیب ببیند، باید پس از خاتمه لوله کشی گاز مجدداً تعمیر و تقویت شده و به حالت ایمن و بی خطر بازسازی گردد.

۱۷-۹-۴-۱۱: کانالهایی که برای لوله گذاری به موازات پی ساختمان حفر میشوند، نباید زیر محدوده سطح باربر پی قرار گیرد.