دسته‌بندی نشده · دی ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۹-۷-۱ نیروی انسانی، تجهیزات و آماده سازی محل بتن ریزی

۹-۷-۱-۱ نیروی انسانی

تهیه، کاربرد، اجرا و کنترل کاره ای بتنی باید به افراد صاحب صلاحیتی واگذار شود که از تجربه و دانش کافی برخوردار بوده و دارای پروانه مهارت فنی و یا گواهی لازم از مراجع ذیصلاح باشند.

۹-۷-۱-۲تجهیزات و وسایل

الف) تمام وسایلی که برای مخلوط کردن و انتقال بتن به کار می روند باید تمیز باشند.

ب) پیمانه کردن مصالح تشکیل دهنده بتن باید تا حد امکان به طریق وزنی انجام گیرد. این امر در بتن های سازه ای الزامی است.

پ) رواداری توزین هریک از اجزای تشکیل دهنده بتن±%3 است.

ت) دقت و حساسیت ترازوها و سایر قسمتهای توزین باید±%0/ 4 کل ظرفیت دستگاه باشد.

۹-۷-۱-۳آماده سازی محل بتن ریزی

الف) تمامی مواد زاید از جمله یخ و زواید قالب بندی باید از محل های مورد بتن ریزی زدوده و برداشته شوند.

ب) قالب ها باید به نحوی مناسب تمیز شده و با روغن قالب اندود شوند.

پ) مصالح بنایی که در تماس با بتن خواهند بود باید به خوبی خیس شوند.

ت) تمامی میلگردها باید قبل از بتن ریزی کاملا تمیز شده و عاری از پوشش های آلاینده باشند.

ث) قبل از ریختن بتن، باید آب اضافه از محل بتن ریزی خارج شود. مگرآنکه استفاده از قیف و لوله مخصوص بتن ریزی در آب (ترمی) مورد نظر باشد.

ج) قبل از ریختن بتن جدید بر روی بتن سخت شده قبلی باید لایه ضعیف احتمالی سطح بتن قبلی و هر نوع ماده زاید دیگر آن زدوده شود.