دسته‌بندی نشده · دی ۱۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۱۱-۱-۸ الکترودهای جوشکاری

جوشکاری کلیه پاسهای لوله های API-5L Grade B باید با استفاده از الکترودهای مطابق استاندارد AWS-E-6010 و یا ISIRI – 871 باشد.

تبصره: مشخصات و نمونه الکترودها قبل از مصرف باید به تائید دستگاه نظارت برسد.

 انتخاب قطر الکترود در هر مورد بستگی به اندازه های پاس اول، قطر لوله و ضخامت جداره آن دارد. در این رابطه میتوان از الکترودهای با قطر 3.32 اینچ یا 1.8 اینچ یا بر حسب مورد استفاده نمود. الکترودها تا زمان استفاده باید در جعبه های در بسته اصلی نگهداری شده و انبار کردن آنها باید بر طبق توصیه های سازنده باشد. الکترودها پس از آنکه از جعبه های اصلی خارج شدند، باید از رطوبت و صدمه به پوشش آنها محافظت شوند. الکترودهایی که صدمه دیده اند، مردود شناخته شده و باید از کارگاه خارج شوند.