دسته‌بندی نشده · دی ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۹-۸-۸ مشخصات بتن های مصرفی در شمع های بتنی درجا ریز

۱) حداقل میزان سیمان مصرفی در این گونه بتن ها، 400 کیلوگرم است.

 ۲) حداقل میزان اسلامپ این گونه بتن ها، 150 میلی متر است.

۳)حداکثر میزان نسبت آب به سیمان، 0.5 است.