دسته‌بندی نشده · دی ۱۵, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۱۲-۶-۱ کلیات

لوله کشی گاز وقتی روکار است که دسترسی به آن مستقیم و نیازی به حفاری و تخریب نبوده و در محلی نصب شود که قابل رؤیت باشد. لوله کشی در سوله های صنعتی، محوطه های باز و نقاطی که امکان قرار گرفتن لوله در مسیر رفت و آمد وسایل نقلیه و یا افراد و یا برخورد اجسام خارجی وجود نداشته و یا در معرض صدمات مکانیکی نباشد تا فشار 30 پوند بر اینچ مربع 206843) پاسکال) میتواند به صورت روکار اجرا شود. در صورتی که فشار گاز داخل لوله ها از 30 پوند بر اینچ مربع 206863) پاسکال) بیشتر باشد، باید قبل از ورود به ساختمان، فشار توسط تقلیل دهنده فشار (رگولاتور) به حداکثر 30 پوند بر اینچ مربع 206843) پاسکال) تقلیل یابد.

 لوله کشی روکار باید با استفاده از لوله و اتصالات فولادی بوده و استفاده از لوله و اتصالات پلی اتیلن مجاز نمی باشد.

تبصره: لوله کشی گاز روکار داخل ساختمانهای مسکونی و غیر صنعتی که در ابتدای بند کلیات به آنها اشاره نشده باید تا فشار حداکثر 2 پوند بر اینچ مربع (13790 پاسکال) باشد.