دسته‌بندی نشده · دی ۱۵, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۱۳-۴-۳ نوار پیچی لایه دوم

نوار پیچی لایه دوم باید با استفاده از نوار رویی که ضخامت لایه پلاستیک آن 0.3 میلیمتر و ضخامت لایه چسب آن 0.2 میلیمتر است انجام شود.

 نوار پیچی رویی برای محافظت از نوار زیرین انجام میشود. میزان روی هم پیچی نوار رویی باید حداقل %10 عرض نوار باشد.

در نوار پیچی نوار رویی باید حدود 15 سانتیمتر از سر لوله ها نوارپیچی نشود.