دسته‌بندی نشده · دی ۱۵, ۱۳۹۹ ۰

۱-۱۲-۱۷ کلیات

این بخش کلیه شرایط و عملیات مورد نیاز برای نصب و اجرای سیستم لوله کشی گاز با فشار 2 تا 60 پوند بر اینچ مربع برای محوطه ها و مجموعه های مسکونی را شامل میشود.

لوله کشی در محوطه های باز و نقاطی که امکان قرار گرفتن لوله در مسیر رفت و آمد وسایل نقلیه، یا افراد و یا برخورد اجسام خارجی وجود دارد و یا در معرض صدمات مکانیکی باشد، باید در زیر زمین و به صورت دفنی یا توکار اجرا شود.

 تبصره: در داخل ساختمانها و نقاط سرپوشیده که غیر مسکونی بوده و در معرض صدمات نباشد لوله کشی تا فشار 30 پوند بر اینچ مربع میتواند به صورت روکار اجرا شود.