دسته‌بندی نشده · دی ۱۵, ۱۳۹۹ ۰

۴-۱۲-۱۷ خم کاری لوله های فولادی

برای تغییر دادن مسیر لوله های فولادی حتی الامکان باید از اتصالات مناسب و یا از لوله های خم شده در کارخانه لوله سازی استفاده شود. در صورتی که خم کردن لوله ها در محل نصب اجتناب ناپذیر باشد، برای خم کاری باید شرایط زیر رعایت گردد:

 الف- خم کردن لوله فقط باید با استفاده از وسایل و روشهای مخصوص خم کاری لوله ها انجام گیرد.

 ب- خمیدگی لوله باید صاف و عاری از هرگونه چین خوردگی، ترک خوردگی و عیوب مکانیکی باشد.

 پ- برای لوله های درزدار، خط جوش طولی باید مجاور و یا روی خط میانی لوله که دارای کمترین تنش کششی یا فشاری است قرار گیرد.

ت- قوس خمیدگی لوله نباید بیشتر از 90 درجه باشد.

 ث- شعاع انحنای داخلی خمیدگی نباید کمتر از 6 برابر قطر خارجی لوله باشد.

ج- در قسمتی از لوله که خم میشود، نباید هیچ گونه خط جوش محیطی وجود داشته باشد.

 چ-  وسط خمیدگی لوله باید از نزدیکترین نقطه اتصال آن لوله به لوله و یا اتصالات دیگر حداقل 20 برابر قطر اسمی لوله فاصله داشته باشد. این فاصله را میتوان برای لوله های 4 اینچ و بزرگتر تا 1.8 متر تقلیل داد.