دسته‌بندی نشده · دی ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۱۳-۵-۳ اقدامات اولیه قبل از عایقکاری گرم لوله ها

اقدامات اولیه قبل از عایقکاری گرم لوله ها باید بر طبق بند ۱۷-۱۳-۲ انجام شود.