دسته‌بندی نشده · دی ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۱۳-۵-۴ عملیات عایقکاری گرم لوله ها

پس از اقدامات اولیه عایقکاری گرم، باید پرایمر زنی طبق بند ۱۷-۱۳-۴-۱ انجام شود.

 عایقکاری با قیر باید با ماشین آلات مخصوصی که به صورت ثابت در کارگاههای سرپوشیده، قیر پاشی و نوار پیچی را به صورت توأم انجام میدهد، باشد. ماشین آلات عایقکاری گرم عبارتند از:

– دیگ ذوب قیر که باید مجهز به همزن مکانیکی، دماسنج و در دهانه خروجی مجهز به یک توری سیمی با ابعاد چشمه حداکثر 1.5 میلیمتر باشد.

 – دستگاه نوار پیچی که برای نوارپیچی نوار پشم شیشه داخلی و نوار پشم شیشه قیراندود خارجی بکار میرود.

– دستگاه پرایمر زنی ثابت

انجام عایقکاری گرم باید طبق مشخصات زیر انجام شود:

 – قیر را باید بر روی سکوهای بتنی خرد نمود تا از آلوده شدن آن به خاک و مواد خارجی جلوگیری شود.

– قیر باید طبق دستورالعمل سازنده آن ذوب گردد و انجام عایقکاری گرم در درجه حرارت تعیین شده به وسیله سازنده قیر صورت گیرد.

– نوارهای پشم شیشه داخلی و نوار پشم شیشه قیر اندود خارجی باید تا قبل از مصرف در بسته بندی های اولیه و در دمای مناسب و دور از تابش آفتاب و باران بر طبق توصیه های سازنده آنها نگهداری شوند.

 – در صورتی که عایقکاری گرم بلافاصله بعد از پرایمر زنی انجام نشود، میتوان لوله های پرایمر خورده را برای مدت حداکثر چهار هفته در مکان مناسب نگهداری نمود به نحوی که خواص پرایمر از بین نرود. در صورت از بین رفتن خواص پرایمر و یا پدیدار شدن آثار زنگزدگی، لوله باید مجدداً زنگ زدائی و تمیز کاری و پرایمر زنی شود.

– در صورتی که بیش از یک روز از پرایمر زنی لوله ها گذشته باشد، قبل از اقدام به عایقکاری گرم باید سطح پرایمر خورده لوله را با برس زبر کرده و سپس اقدام به پرایمر زنی مجدد نمود.

– نوار پیچی نوارهای پشم شیشه داخلی و نوار پشم شیشه قیر اندود خارجی باید با زاویه ثابت و با کشش یکنواخت و مناسب توسط دستگاه قابل تنظیم انجام شود.

 – میزان روی هم پیچی نوارهای پشم شیشه داخلی و نوار پشم شیشه قیر اندود خارجی باید حداقل ده درصد از عرض نوار باشد.

– حداقل ضخامت عایقکاری گرم لوله ها باید چهار میلیمتر باشد.

– در عایقکاری گرم لوله ها باید حدود 10 سانتیمتر از سرلوله ها عایقکاری نشود تا پس از انجام جوشکاری، همراه با سرجوش نوار پیچی شوند.

 – پس از اتمام عایقکاری به منظور جلوگیری از تاثیر اشعه ماوراء بنفش خورشید بر روی پوشش قیری لوله باید با استفاده از محلول شیر آهک که با ترکیب زیر تهیه شده باشد لوله ها را سفید شوئی نمود:

 – 30 کیلو گرم آهک

– 100 لیتر آب

 – 2 کیلوگرم روغن برزک

 – 2 کیلو گرم نمک طعام

 پس از اتمام عایقکاری لوله ها و قبل از خارج شدن لوله از خط تولید، باید با استفاده از دستگاه منفذیاب (هالیدی دیتکتور) بر طبق دستورالعمل مندرج در بند ۱۷-۱۳-۵-۷ از سالم بودن عایقکاری انجام شده اطمینان حاصل نمود.