دسته‌بندی نشده · دی ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۱۵-۳ حداقل پتانسیل حفاظتی

به منظور حفاظت از زنگ زدگی لوله های فولادی مدفون در خاک، حداقل پتانسیل ناشی از جریان فعال شده در لوله باید به شرح زیر باشد:

 اختلاف پتانسیل در کلیه نقاط شبکه لوله کشی مدفون نسبت به نیم پیل مس/سولفات مس برای هر نوع پوشش باید 0.85- ولت یا منفی تر باشد.

 لازم به ذکر است در زمینهایی که احتمال وجود باکتریهای احیاء کننده سولفات وجود دارد، اختلاف پتانسیل در کلیه نقاط شبکه لوله کشی مدفون نسبت به نیم پیل مس/سولفات مس 0.95- ولت یا منفی تر باید باشد.

ولتاژ لوله نسبت به خاک در حالت طبیعی بین 0.4- الی  0.65- ولت می باشد. اگر پس از نصب آندها، پتانسیل اندازه گیری شده لوله نسبت به خاک با استفاده از نیم پیل مس/سولفات مس منفی تر از  0.85- ولت باشد و یا اختلاف پتانسیل در حالت محافظت 0.3- ولت از حالت بدون محافظت منفی تر باشد، حفاظت برقرار است.