دسته‌بندی نشده · دی ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۱۵-۴ حفاظت کاتدی به روش آندهای فداشونده

آندهای فداشونده از نظر نوع جنس معمولا در سه نوع منیزیم، روی و آلومینیم می باشند. در زمینهایی که مقاومت مخصوص خاک حدود 300 تا 5000 اهم سانتیمتر باشد، باتوجه به بازدهی جریان الکتریکی بیشتر معمولاً از آندهای منیزیم استفاده میشود. به منظور افزایش کارآیی این نوع آندها (در زمینهایی با مقاومت مخصوص خاک بالا) معمولا از پشت بند استفاده میشود. یک نمونه از این پشت بندها شامل 70 درصد سولفات کلسیم (گچ)، 25 درصد بنتونایت و 5 درصد سولفات سدیم می باشد. آندهای منیزنم معمولأ در کیسه های پارچه ای قرار داده شده و اطراف آنها به وسیله پشت بند احاطه میگردد. این آندها توسط سازندگان آن در وزنهای مختلف ساخته و بسته بندی میشوند.

 آندها باید طوری انتخاب و طراحی شوند که حداقل برای 20 سال شبکه را حفاظت نمایند و پس از گذشت 5 سال باید آندها به صورت کامل تعویض شوند.

شمای عمومی نصب و نحوه اتصال آندهای فداشونده به لوله در شکل شماره پ-۵-۴ بخش پیوست نشان داده شده است.