دسته‌بندی نشده · دی ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۱۵-۵ حفاظت کاتدی به روش تزریق جریان مستقیم

در این روش جریان برق از یک مبدل یکسو کننده گرفته شده و از طریق بستر آندی به لوله ها و تاسیسات مدفون اعمال میگردد، بستر آندی با استفاده از انواع آندهای گرافیتی یا چدنهای سیلیس دار به فاصله مناسبی از خط لوله و تأسیسات نصب میشود. جهت تعیین مقاومت الکتریکی سیستم لازم است محل نصب حتی المقدور دارای مقاومت مخصوص کم بوده و اضافه بر آن از پشت بند خرده ذغال کک در تمام طول بستر آندی استفاده شود، چنانچه در عمق مورد نظر بستر آندی به آبهای تحت الارضی برخورد شود کاربرد پشت بند ضرورت ندارد.