دسته‌بندی نشده · دی ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۱۶-۴ تنظیم دستگاه های آزمایش

کلیه دستگاهها و وسائل اندازه گیری باید دارای گواهینامه کالیبراسیون (تنظیم) از شرکتهای معتبر و با تجربه باشند که از زمان صدور آنها بیش از سه ماه نگذشته باشد.