دسته‌بندی نشده · دی ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

۹-۹-۱ کلیات

در بتن های ویژه، با تغییر مصالح و مواد بر مبنای دانش مربوط می توان به فناوری بتن های خاص دست یافت. اما بتن های خاص همانطور که از نامشان مشخص است برای ساختمان های خاص کاربردهای خاص دارند و در مواردی که کاربردها متعارف باشند، نیاز به استفاده از بتن های خاص نیست. قبل از استفاده از الزامات این بخش مبحث باید به چند مورد به شرح زیر توجه کرد:

۱) غیر از تمهیدات و الزاماتی که در این بخش ذکر شده اند، باید بقیه ضوابط و الزامات مربوط در این مبحث اعمال شوند. به عبارت دیگر فقط تفاوتها در این بخش ارائه شده اند و بخش های همسو با بتن متعارف همچنان الزامی باقی می مانند.

۲) در طراحی و اجرای بتن های خاص نیاز به منابع انسانی ماهر و آموزش دیده می باشد و همچنین استفاده از تجهیزات و وسایل خاص در آزمایشگاه و کارگاه ضروری است. قبل از شروع به اجرای بتن های خاص این نیاز ها باید فراهم شوند.