دسته‌بندی نشده · دی ۲۳, ۱۳۹۹ ۰

۴-۲-۱۱ سطح یا جدار نورگذر

به طور کلی به سطح یا جداری اطلاق میشود که ضریب انتقال نور آن بزرگتر از ۲۰ درصد باشد. جدار نورگذر بر دو نوع شفاف و مات است و در این مبحث، پنجره ها، نماها و درهای خارجی شیشه ای، نورگیرها و مشابه آنها را شامل می شود.