دسته‌بندی نشده · دی ۲۳, ۱۳۹۹ ۰

۴-۲-۱۲ بازشو

سطحی از نما و یا دیوارهای ساختمان که با مصالح و عناصری ساخته شده که ضمن نورگذر بودن تمام یا بخشهایی از آن، امکان باز و بسته شدن را برای تامین تهویه لازم دارد.