دسته‌بندی نشده · دی ۲۳, ۱۳۹۹ ۰

۴-۲-۱۳ گشودگی

سطح یا روزنه ای در نما یا دیوارهای یک فضا که به روی فضای خارج یا فضای مجاور باز است.