دسته‌بندی نشده · دی ۲۳, ۱۳۹۹ ۰

۴-۲-۱۴ مصالح غیرریزنده

مصالحی هستند که اگر به هر صورت شکسته شده و یا از محل خود جدا شوند، امکان ریزش قطعات آنها وجود نداشته باشد.