دسته‌بندی نشده · دی ۲۳, ۱۳۹۹ ۰

۴-۲-۲۰ سطح الزامی

سطحی است که رعایت مقدار و محدودیتهای آن در این مقررات الزامی شده است.