دسته‌بندی نشده · دی ۲۳, ۱۳۹۹ ۰

۴-۲-۷ جایگاه امدادرسانی

فضاها و سطوحی که به منظور کمک و امدادرسانی در موارد اضطراری در فضاهای باز در نظر گرفته شده و مورد استفاده قرار میگیرند.