دسته‌بندی نشده · دی ۲۹, ۱۳۹۹ ۰

۴-۱-۲ سنگهای مناسب برای مصارف گوناگون

برای مصارف گوناگون سنگهایی باید انتخاب شود که در جدول زیر آمده است:

 

نوع سنگ مناسب

محل مصرف

ردیف

سنگهای آهکی متراکم، ماسه‌سنگها، توفها، گرانیت، دیوریت، گابرو، بازالت و دیگر سنگهای سخت بادوام

ابنیه فنی راه و کارهای آبی

۱

هر نوع سنگی که با ضوابط پروژه مطابقت داشته باشد

پی‌سازیها و شالوده‌ها

۲

سنگهای آهکی متراکم، ماسه‌سنگها، مرمرهای رنگی گوناگون، توفهای آتشفشانی* ، گرانیت، زینیت، دیوریت، لابرادوریت، گابرو، با زالت و دیگر سنگهای منطبق با ضوابط پروژه

نمای خارجی ساختمانها

۳

سنگهای آهکی، دولومیت، ماسه‌سنگها، سنگهای گچی* ، توفهای آتشفشانی* و سنگهای گوناگونی که برای تهیه سنگ شکسته مناسب‌اند

دیوارها

۴

سنگهای آهکی مرمرین شبه مرمر، مرمرها، سنگهای گچی* ، توفها* ، کنگلومراهای کربناتی و سنگهای مشابه

پوشش سطوح داخلی دیوارها

۵

الف) ضد آتش- سنگ صابونی (تالکوم)* ، توف* ، اندزیت، بازالت و دیاباز

سنگهای سفت‌کاری، نما و پوششهای ویژه

۶

ب) ضد اسید- گرانیت، دیوریت، کوارتزیت، ماسه‌سنگهای سیلیسی، اندزیت، تراکیت، بازالت و دیاباز

ج) ضد قلیا- سنگهای آهکی متراکم، دولومیت، منیزیت، ماسه‌سنگهای آهکی

ماسه‌سنگها، گرانیت، دیوریت، زینیت، گابرو و بازالت

پله‌ها، کفها و دست‌اندازهای خارجی

۷

مرمر، گرانیت و لابرادوریت

پله‌ها، کفها و دست اندازهای داخلی

۸

* مصرف سنگ منحصراً در کارهای غیر باربر است.