دسته‌بندی نشده · دی ۲۹, ۱۳۹۹ ۰

۴-۳-۲ مصالح نصب و ملاتها

به بند 2-2-5 مصالح نصب و ملاتهای آجر مراجعه شود.