دسته‌بندی نشده · دی ۲۹, ۱۳۹۹ ۰

۵-۳-۲ حمل و نقل و نگهداری

به بند 2-2-6 حمل و نقل و نگهداری آجر مراجعه شود.