دسته‌بندی نشده · بهمن ۱, ۱۳۹۹ ۰

۱-۱۳-۲ کلیات

پوشش نهایی کف که روی زیرسازی انجام می‌شود، کفپوش، آخرین پوشش بدنه داخلی ساختمان، دیوارپوش و پوشش نهایی زیر سقف، سقف‌پوش نامیده می‌شوند.

در گذشته، بسته به مصالح گوناگونی که در دسترس بود، کفها، بدنه‌ها و سقفها را با کاهگل، شفته، ساروج، گچ و خاک، سنگ، چوب، آجر و مانند اینها می‌پوشاندند، ولی امروزه برخی از این مصالح به خاطر کمی دوام و ویژگیهای نامطلوب دیگر در پوشش مصرفی ندارند. پاره‌ای از این مواد را با دگرگونیهایی که در آنها داده‌اند، به شکل نو به کار می‌گیرند و از بسیاری مواد و مصالح جدید نیز به عنوان پوشش نهایی بهره‌گیری می‌شود. انتخاب مصالح پوششی برای هریک از فضاهای زیست و کار، به عوامل زیادی بستگی دارد. نوع استفاده و بهره‌برداری از ساختمان (مسکونی، تجاری، صنعتی و غیره)، جنس زیرسازی کف، دیوار و سقف از جمله این عوامل هستند. عامل دیگر نحوه استفاده‌ای است که از پوشش خواهد شد.

حرکت چرخ، آمد و شد سبک یا سنگین زیر پا در کفها و ایجاد سایش، ویژگیهای جذب صوت، نرمی یا سختی، تنوع رنگ، صافی، پایداری در برابر مواد شیمیایی، سهولت انجام تعمیرات و قیمت تمام شده نیز در انتخاب مصالح پوشش نقش دارند.