دسته‌بندی نشده · بهمن ۱, ۱۳۹۹ ۰

۱-۹-۲ کلیات

سنگدانه‌های سبک، دانه‌هائی هستند که به علت تخلخل زیاد، وزن فضایی آنها کم است. دانه‌های سبک در ساختن بتن سبک باربر و عایق حرارتی، بلوکهای بتنی سبک، ملاتها و اندودهای سبک و به تنهایی برای پر کردن فضاهای خالی[1] به منظور سبکی و عایقکاری حرارتی و صوتی به مصرف می‌رسند.

 

[1]. Loose Fill