دسته‌بندی نشده · بهمن ۱, ۱۳۹۹ ۰

۲-۱۰-۲ انطباق با مشخصات و استانداردها

شیشه‌های مصرفی در هر پروژه باید از نظر ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی، اندازه، ضخامت، رنگ و سایر مشخصه‌های ظاهری منطبق با نقشه‌های اجرایی، مشخصات، دستور کارها و دیگر مدارک پیمان باشند.

نمونه شیشه‌های مصرفی در در و پنجره و نما و شیشه‌های ایمنی باید قبلاً به تصویب دستگاه نظارت برسد.

ویژگیهای شیشه‌های جام و ایمنی ساختمانی و روشهای آزمایش آنها باید مطابق استانداردهای ایرانی زیر باشد:

ـ استاندارد شماره 43 : ”شیشه“

ـ استاندارد شماره 228 : ”روشهای استاندارد برای تجزیه شیمیایی شیشه آهک ـ سودا“

ـ استاندارد شماره 229 : ”روش آزمون نقطه تافتگی و بیشترین نقطه فروکش شیشه“

ـ استاندارد شماره 897 : ”ویژگیها و روشهای آزمایش شیشه جام برای ساختمان“

ـ استاندارد شماره 2385 : ”شیشه‌های ایمنی ساختمان“

ـ هر استاندارد ایرانی دیگری که تا زمان انعقاد پیمان در باره شیشه ساختمانی تدوین یا تجدید نظر شود.

تا زمانی که استاندارد ایرانی در برخی موارد تدوین نشده باشد، در درجه اول استانداردهای ”سازمان بین‌المللی استاندارد ISO “ معتبر خواهد بود و در صورت نبودن استاندارد بین‌المللی به ترتیب استانداردهای آمریکایی ASTM ، بریتانیایی BS ، آلمانی DIN و ژاپنی JIS ملاک عمل قرار خواهد گرفت.