دسته‌بندی نشده · بهمن ۱, ۱۳۹۹ ۰

۳-۱۲-۲ انطباق با مشخصات و استانداردها

پلاستیکهای ساختمانی مورد مصرف در هر پروژه باید از نقطه نظر ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، اندازه، ضخامت، رنگ و دیگر مشخصه‌های ظاهری با آنچه در نقشه‌ها، دستور کارها، مشخصات فنی خصوصی و سایر مدارک پیمان ذکر شده است، منطبق باشد. نمونه مواد و مصالح پلاستیکی باید قبلاً به تصویب دستگاه نظارت برسد. ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی فرآورده‌های پلاستیکی و روش آزمایش آنها باید با استانداردهای ایرانی زیر

180-190-215-216-217-283-341-357-358-911-912-913-914-915-916-959-1091-1182-1215-1216-1217-1331-1434-1435-1436-1437-1470-1471-1472-1473-1584-1612-1651-1652-1773-1774-1993-2001-2002-2041-2042-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2178-2208-2209-2212-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2407-2408-2411-2412-2413-2414-2415-2417-2418-2419-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2465-2782-2783-2915-2916-2917-2918-3857-3880 و یا هر استاندارد ایرانی دیگری که تا زمان انعقاد پیمان در باره مواد و فرآورده‌های پلاستیکی تدوین یا تجدید نظر شود، مطابقت داشته باشد. تا زمانی که استاندارد ایرانی در پاره‌ای موارد تدوین نشده باشد، در درجه اول استانداردهای ”سازمان بین‌المللی استاندارد ISO “ معتبر خواهد بود و در صورت نبودن استاندارد بین‌المللی به ترتیب استانداردهای آمریکایی ASTM ، آلمانی DIN و بریتانیایی BS ملاک عمل قرار خواهد گرفت.